Telefoon: +31(0)513 - 672020

Geschiedenis

Van der Wal transport is op 3 maart 1963 opgericht door dhr. G. van der Wal sr. Deze van oorsprong Holwerder transportondernemer kocht het bedrijf destijds in de oude dorpskern van het dorp Warga.

Oorspronkelijk is het bedrijf gestart met vier vrachtwagens. Met deze wagens werden voornamelijk vee, aardappelen en melk vervoerd. De grootste klanten in deze beginperiode waren de veehandelaren en de Frico (melkfabriek). Doordat er steeds meer gebruik werd gemaakt van melkmachines produceerden de boeren ook veel meer melk. Dit had twee gevolgen voor het transportbedrijf.
Allereerst hadden de boeren steeds meer kunstmest en veevoer nodig om meer melk te produceren. Voor Van der Wal Transport BV betekende dit dat er een groei was in het vervoer van deze producten.
Het tweede gevolg was dat de Frico zelf steeds meer melk moest vervoeren maar niet over voldoende capaciteit beschikte. Van der Wal Transport BV kreeg dus vanuit de Frico ook extra opdrachten.
Deze twee oorzaken zorgden ervoor dat het bedrijf ging uitbreiden. Een andere belangrijke klant was de CAF (De Coöperatieve Aan-en verkoopvereniging Friesland). Het vrachtwagenpark werd verdubbeld van vier naar acht vrachtwagens.

 

DE JAREN '70

In 1970 overleed de eigenaar en werd het bedrijf voortgezet door zijn twee zonen, G. van der Wal en H. van der Wal. De boeren bleven groeien en er werden steeds meer melkstallen gebouwd. Om hierop in te springen kocht het bedrijf een bulkauto zodat zij in kon spelen op het groeiende bulkvervoer. Bulkvervoer is vervoer van droge massalading. Door de toenemende mechanisatie ontstond er een grote vraag naar transporteurs.
Vanwege de stijgende bedrijvigheid werd ook een buitenlandvergunning aangevraagd. De eerste rit naar het buitenland was naar Emlichheim om tapiocavezels te vervoeren. Dit werd als afvalproduct naar de boeren vervoerd die het als veevoer gebruikten.

Er was een duidelijke overgang van lokaal naar internationaal vervoer. Klanten in de jaren zeventig waren nog steeds de Frico en de CAF maar het bestand breidde in snel tempo uit.

Eind jaren 70 was de capaciteit van Van der Wal Transport BV gegroeid naar veertien vrachtauto’s. Ondertussen waren er een aantal veranderingen bij de Frico. Door nieuwe wet- en regelgeving moesten melkproducten gekoeld worden vervoerd en er moesten officiële prijzen worden neergelegd bij de Frico. Door deze veranderingen werden in de loop van de tijd zeven koelauto’s aangeschaft die exclusief voor de Frico gingen rijden.

De locatie van het bedrijf was nog steeds in de dorpskern van Warga. Door de uitbreiding van capaciteit werd vanuit de gemeente een verandering in locatie gestimuleerd. Vanwege het grote aantal vrachtwagens werd dit als overlast gezien voor de omwonenden. Milieuvervuilende bedrijven waren niet langer gewenst in een dorpskern. Inspelend op deze verandering van omstandigheden kocht de directie een oude grasdrogerij op het industrieterrein van Heerenveen. Deze locatie diende in eerste instantie voornamelijk als werkplaats.

Tegelijkertijd verleende de provincie subsidie om een nieuw pand buiten het dorp te bouwen. Dit pand diende als thuisbasis voor de koelauto’s die voor de Frico reden. Ook de planners werkten vanuit dit pand. Het pand in Heerenveen diende als thuisbasis voor het containervervoer.

 

DE JAREN '80 EN '90

Geleidelijk vond er een verandering plaats in het soort vervoer. De oorzaak hiervan lag in het feit dat er veranderingen plaatsvonden in de agrarische markt. Zo werd in 1984 de superheffing ingevoerd. Deze regeling werd ingevoerd om de productie van koemelk te beperken. Containervervoer werd steeds belangrijker terwijl het koeltransport juist afnam. Voor het transportbedrijf betekende dit een overschakeling naar het vervoer van papier, schroot, metalen en afval.

Een andere belangrijke ontwikkeling was dat de Frico eind jaren tachtig eiste dat haar vervoerders beschikten over een ISO 9001 certificaat. Door deze eis ging het bedrijf zich richten op de kwaliteit van het vervoer en behaalde het ISO 9001 certificaat.
Doordat in 1996 een concurrent van Van der Wal Transport BV failliet ging, zag het bedrijf kans om het failliete bedrijf over te nemen. Hierdoor groeide het wagenpark. Het failliete bedrijf werd omgedoopt tot HG Transport BV. Zij richtten zich voornamelijk op het zeecontainervervoer vanuit de haven van Rotterdam. De bedrijven werkten beide vanuit de thuisbasis Heerenveen.

 

VAN 2000 TOT HEDEN

HG Transport BV maakte een explosieve groei door waardoor het bedrijf een andere locatie moest zoeken. HG transport is inmiddels zelfstandig voortgezet.

Door de groei van bestaande klanten en de uitbreiding van het klantenbestand groeide Van der Wal Transport mee. In deze jaren is er veel geïnvesteerd in licht gewicht containerwagens. In samenwerking met truckleveranciers, systeembouwers, containerbouwers en de leveranciers van de aanhangwagens is het nu mogelijk om een containercombi aan te bieden met een eigengewicht van slechts 19.000 kg. Hierdoor onderscheid Van der Wal Transport zich. Vooral voor de Duitse markt zijn deze combinaties interessant geworden. Steeds meer klanten weten in deze periode de weg naar Van der Wal Transport te vinden. Mede doordat in deze periode de wet- en regelgeving in het afvaltransport veranderd betekent dit voor Van der Wal Transport een extra uitdaging. Voor het afvaltransport betekende dit het behalen van diverse vergunningen om dit transport mogelijk te maken. Inmiddels is Van der Wal in het bezit van deze vergunningen. Vele recycling bedrijven en handelaren mogen wij inmiddels tot onze klantenkring rekenen.

Daarnaast heeft Van der Wal Transport in 2014 het transportbedrijf Schotpoort Container Transport BV in Eerbeek (gld.) overgenomen. Dit levert veelzijdigheid en flexibiliteit op voor zowel Van der Wal Transport BV als voor Schotpoort Container Transport BV.

In 2017 zijn wij gecertificeerd als leerbedrijf. Door deze erkenning zijn wij bevoegd om stages en leerbanen te verzorgen voor het MBO.

 

TOEKOMSTVISIE

Van der Wal Transport is alsmaar op zoek naar verbeteringen en mogelijkheden in de markt. In de dynamische transportwereld is het van groot belang om alsmaar vooruit te denken en in te spelen op veranderingen in de markt. Van der Wal Transport is dan ook altijd op zoek naar activiteiten om het bedrijf te versterken.